يونيو 25, 2016 - قصائد 5    لا تعليقات

مواعيده

آه يـا مــن عـانـد فـواده

واستحى يطلب مواعيده

خـاف حـسـّاده ورصّـاده

شـرط نـاسٍ وثـّقـوا قـيده

اترك تعليق


quadcopters